Siirry sisältöön

Siilojen purkaminen alkaa Silorna börjar rivas

Purkutyön toteuttajaksi on valittu Lotus Demolition Oy Vantaalta. Yrityksellä on vankka kokemus vaativien purkuhankkeiden läpiviemisestä. Purkutyöt päästään aloittamaan suunnitellusti 28.4.2023.

Työt kiinteistöllä ovat alkaneet työmaa-alueen aitaamisella. Liikennejärjestelyt toteutetaan havainnekuvan mukaisesti. Läpiajo Rantakadun ja Museokadun välillä on suljettu. Lisäksi Museokadulta poistuu pysäköintipaikkoja noin 20 m matkalta.

Pölyn asianmukainen hallitseminen on avainasemassa purkutyön aikana. Kastelulla sekä purkujärjestyksellä pyritään estämään pölyn leviäminen ympäristössä.

Ensimmäisen kuukauden aikana kiinteistöllä suoritetaan pääosin kevytpurkua siilojen sisäpuolella. Raskaampi konepurku alkaa arviolta noin touko-kesäkuun vaihteessa. Aikataulullisesti purkutyö on kokonaisuudessaan valmis 24.10.2023 mennessä.

Vastaava työnjohtaja: Ismo Jaatinen, Lotus Demolition Oy, ismo.jaatinen@lotusdemolition.fi 0400-954 043

Työnjohtaja: Juha Erving, FinCap Pohjanmaa Oy, juha.erving@fincaprakennus.fi 050-551 8543

***************************************************************************************************************

För verkställandet av rivningsarbetet har man valt Lotus Demolition Oy från Vanda. Företaget har lång erfarenhet av att genomföra krävande rivningsarbeten. Rivningsarbetet påbörjas som planerat 28.4.2023.

Arbeten vid fastigheten har påbörjats med att lägga stängsel runt byggarbetsplatsen. Trafikarrangemangen ordnas enligt illustrerade bilden. Genomfarten mellan Strandgatan och Museigatan är stängd. Dessutom försvinner parkeringsplatser från Museigatan på en 20 m sträcka.

Dammets korrekta hantering prioriteras under rivningsarbetet. Med hjälp av bevattning och rivningsordningsföljden strävar man till att förhindra dammets spridning i omgivningen.

Vid fastigheten utförs under första månaden huvudsakligen lätt rivning på insidan av silorna. Tyngre rivning med maskin inleds uppskattningsvis i maj-juni månadsskiftet. Enligt tidtabellen är rivningsarbetet klart i sin helhet 24.10.2023.

Ansvarig arbetsledare:Ismo Jaatinen, Lotus Demolition Oy, ismo.jaatinen@lotusdemolition.fi 0400-954 043

Arbetsledare: Juha Erving, FinCap Pohjanmaa Oy, juha.erving@fincaprakennus.fi 050-551 8543

Lue lisää
30.08.2023
FinCap Rakennus vahvistaa organisaatiotaan Keski-Pohjanmaalla
FinCap Pohjanmaa Oy hakee kasvua ja vahvistaa organisaatiotaan nimittämällä Kokkolalaisen Jukka-Pekka Laakerin (50) rakennuspäälliköksi Keski-Pohjanmaan alueelle 1.9.2023.
13.07.2023
FinCap Rakennus urakoi asuinkerrostalon Mustasaaren kunnalle
FinCap Rakennus urakoi asuinkerrostalon Mustasaaren kunnalle
31.05.2023
Seuraa Siilojen purkamista Vaasan kaupungin verkkosivuilta
Siilojen purku alkaa. Voit seurata Siiloliveä Vaasan kaupungin verkkosivuilta