Siirry sisältöön

Sanasto

Asuntokaupan keskeisimmät termit ja käsitteet saattavat mietityttää. Asunnon ostajan kannattaakin ennalta perehtyä asuntokaupassa käytettäviin termeihin. Jos sinulle herää kysymyksiä, meiltä voit aina kysyä neuvoa.

Tärkeää sanastoa

Suunnitteilla tai tulossa oleva kohde

Kohteen suunnittelu on käynnistynyt ja kerromme tulevista hankkeistamme usein jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kohteesta ei tässä vaiheessa ole asuntojen hintoja ja lopullisia suunnitelmia, mutta voit ilmoittautua kiinnostuneeksi tästä kohteesta. Toimitamme lisätietoja ensimmäisenä kiinnostuneille.

Ennakkomarkkinoitava kohde

Ennakkomarkkinoinnin tarkoituksena on selvittää kohteen kiinnostavuus. Ennakkomarkkinoinnista saatava informaation vaikuttaa myös siihen, ryhdytäänkö kohdetta rakentamaan. Ennakkomarkkinointi aloitetaan, kun alustavat asuntokohtaiset tiedot ovat selvillä, mutta lopullista päätöstä kohteen aloittamisesta ei ole vielä tehty.

Varausmaksu

Ennakkomarkkinoitavan asunnon varaamisesta laadimme varaussopimuksen ja sopimuksen vakuudeksi sinun tulee maksaa varausmaksu, joka voi olla enintään 4 % kauppahinnasta. Varaus ei ole vielä tässä vaiheessa sitova, mutta näin voit varmistaa, ettei mieleistäsi asuntoa tarjota muille ostajille. Voit milloin tahansa perua varauksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille, niin palautamme sinulle varausmaksun täysimääräisenä. Varausmaksu ei myöskään takaa sitä, että ennakkomarkkinoitavan kohteen rakentaminen aloitetaan. Jos kohteeseen ei tule riittävästi varauksia tai jostain muusta syystä rakentamista ei aloiteta, niin tällöin myös varausmaksu palautetaan sinulle täysimääräisenä.

Kun rakentamispäätös on tehty, varaussopimusten jälkeen laaditaan kauppakirja, jossa varausmaksu on osana ensimmäistä kauppahintaerää.

Rakenteilla/myynnissä oleva kohde

Rakenteilla olevasta asuntokohteesta voit jo ostaa asunnon. Huomioithan, että osa asunnoista on jo varattu ennakkomarkkinoinnin yhteydessä. Vapaista asunnoista ilmoitamme verkkosivuillamme ja asuntoilmoituksissamme tai mahdollisesti yhteistyökiinteistönvälittäjän sivuilta ja/tai hänen käyttämiltään nettisivustoilta.

Valmistunut kohde

Valmistuneissa kohteissa järjestämme asuntoesittelyitä ja näin pääset tutustumaan kohteeseen. Valmiiseen kohteeseen pääset muuttamaan heti kun kauppakirjat on tehty ja kauppahinta on maksettu. Kohteen vapaista asunnoista ilmoitamme verkkosivuillamme ja asuntoilmoituksissamme tai mahdollisesti yhteistyökiinteistönvälittäjän sivuilta ja/tai hänen käyttämiltään nettisivustoilta.

RS-järjestelmä

Ennen asuntokauppalain voimaan tuloa pankkien sopimuspohjaisesti noudattama järjestelmä, jonka tavoitteena oli suojata uuden asunnon ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa kohteen rakentamisen aikana. Nykyisin nämä periaatteet löytyvät asuntokauppalain 2 luvusta.

RS-kohde

Kohdetta, jota myydään jo rakentamisvaiheen aikana, kutsutaan RS-kohteeksi. Kohteiden myynti voi alkaa, kun kohteen RS-sopimus on allekirjoitettu ja turva-asiakirjat on toimitettu turva-asiakirjan säilyttäjälle, yleensä RS-pankille sekä tarvittavat vakuudet on asetettu ostajien ja yhtiön hyväksi. Ostajien taloudelliset ja oikeudelliset edut suojataan asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla.

Myyntihinta

Myyntihinta (= kauppahinta) on summa, joka sinun tulee ostajana maksaa myyjälle, kun kauppa toteutuu. Mikäli olet maksanut aikaisemmin varausmaksun tai käsirahan, niin se on osana ensimmäisen erän myyntihintaa. Myyntihinta maksetaan erikseen määritellyn maksusuunnitelman mukaisissa erissä talon rakentamisen aikana.

Velaton myyntihinta ja yhtiölainaosuus

Asunnon velaton myyntihinta kertoo huoneistosta maksettavaa kokonaishintaa. Velaton hinta on siis myyntihinta, jonka päälle lisätään ostettavan asunto-osakkeen osuus yhtiölainasta.

Huoneistokohtainen yhtiölainaosuus on mahdollista maksaa pois valmistumisen yhteydessä, joko kokonaan tai osittain. Mikäli yhtiölainaan ei makseta kokonaan pois kohteen valmistuessa, se suoritetaan pääomavastikkeena asunto-osakeyhtiölle kuukausittain. Asunto-osakeyhtiö hoitaa lainanlyhennykset pankille.

Vuokratontti

Taloyhtiö on tehnyt vuokranantajan kanssa maanvuokrasopimuksen, jossa kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi vuokralle korvausta vastaan. Tontinvuokra joko kuuluu kuukausittaiseen hoitovastikkeeseen tai se peritään erillisenä tontinvuokravastikkeena.

Varainsiirtovero ja ensiasunnon ostaja

Asunto-osakkeen kaupasta maksettavan varainsiirtoveron maksaa ostaja.  Varainsiirtovero on 1,5 % asunnon velattomasta hinnasta. Myös autopaikka/varasto-osakkeesta tulee maksaa 1,5 %:n varainsiirtovero. Varainsiirtoveroprosentti muuttui 1.1.2024, jolloin myös ensiasunnon ostajan verovapaus päättyi eli myös ensiasunnon ostajan on pitänyt 1.1.2024 alkaen maksaa varainsiirtovero 1,5%.

Vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden (=valmistumispäivä) siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta (sekä mahdolliset muutostyöt) on maksettu kokonaisuudessaan.

1.11.2019 alkaen henkilöasiakkaat ja yhtiöt ilmoittavat ja maksavat varainsiirtoveron OmaVero-palvelussa. Tarkemmat uudiskohteen ostajan varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuohjeet löytyvät Verohallinnon sivulta.

Ennakkotarkastus

Ennen valmistumista järjestämme sinulle tulevan kotisi ennakkotarkastustilaisuuden. Tarkastustilaisuudessa ostajalla on mahdollisuus tarkastaa oma asunto. Mahdolliset puutteet kirjataan ylös ja ne korjataan ennen muuttoa. Ennakkotarkastuksesta saat lisätietoja valmistumiskirjeessä tai erillisellä kirjeellä.

Hallinnonluovutuskokous

Noin 2-3 kuukauden kuluttua kohteen valmistumisesta pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jota kutsutaan hallinnonluovutuskokoukseksi. Kutsu kokoukseen postitetaan osakkeenomistajille hyvissä ajoin ennen kokousta. Tässä kokouksessa asunto-osakeyhtiön hallinto siirtyy rakennuttajalta taloyhtiölle eli osakkaille. Tämä on uusien asukkaiden ensimmäinen yhteinen kokoontuminen, jossa mm. valitaan yhtiölle hallitus. Lisäksi kokouksessa jaetaan tärkeää tietoa taloyhtiöstä ja asumiseen liittyvistä asioista.

Osakkeenostajien kokous

Kun vähintään 1/4 asunnoista on myyty, kutsumme sinut osakkeenostajien kokoukseen, jossa osakkailla on mahdollisuus valita oma rakennustyöntarkkailija sekä oma tilintarkastaja omiksi edustajiksenne. Päätös valinnasta tehdään tässä kokouksessa.

  • Ylimääräinen tilintarkastaja
    Asuntokauppalain 2 luvun 21 §:n mukaan osakkeenostajilla on oikeus valita ylimääräinen tilintarkastaja. Ylimääräiselle tilintarkastajalle maksettava palkkio ei sisälly yhtiölle laadittuun taloussuunnitelmaan. Mikäli osakkeenostajat päättävät valita ylimääräisen tilintarkastajan, vastaa yhtiö tilintarkastajan palkkiosta. Ylimääräisellä tilintarkastajalla on myös oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys.
  • Rakennustyön tarkkailija
    Asuntokauppalain 2 luvun 22 §:n mukaan osakkeenostajilla on oikeus valita rakennustyön tarkkailija. Tarkkailijan tehtävänä on seurata, että taloyhtiön rakennus valmistuu urakkasopimuksen mukaisesti. Tarkkailijalla on asuntokauppalain mukaan oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalle maksettava palkkio ei sisälly taloyhtiölle laadittuun taloussuunnitelmaan. Mikäli osakkeenostajat päättävät valita rakennustyön tarkkailijan, vastaa taloyhtiö tarkkailijan palkkiosta.

Vastikkeet

Uudiskohteessa yhtiön RS-taloussuunnitelmassa on esitetty arvio yhtiön tulevista vastikkeista. Kyseessä ovat arviot, koska aikaisempaa tietoa ei ole käytössä ja yhtiön sekä osakkaiden kulutustottumukset saattavat vaikuttaa lopulliseen hoitovastiketasoon. Pääomavastike on arvioitu RS-taloussuunnitelman laatimishetkellä, ja arvioinnissa käytetty taso ilmenee kohteen taloussuunnitelmasta tai sen liitteestä.

Hoitovastike

Hoitovastiketta kerätään yhtiön hoitokulujen kattamiseksi. Hoitovastikkeella katetaan mm. taloyhtiön hallinto-, käyttö-, huolto-, lämmitys-, sähkö-, jätehuolto-, vakuutus- ja kiinteistövero sekä muut hoitokulut.

Pääomavastike

Taloyhtiön yhtiölainan asuntokohtaista osuutta maksetaan pääomavastikkeella. Asunnon ostaja voi maksaa oman osuutensa taloyhtiön lainasta yleensä osina tai kertamaksuna. Varmista asia myyjältämme tai taloyhtiön isännöitsijältä.

Mikäli et halua lyhentää huoneiston lainaosuutta, huoneistostasi peritään pääomavastiketta valmistumisesta alkaen. Usein yhtiölainaan on saatettu sopia lyhennysvapaata alkuun, jolloin maksetaan vain yhtiölainan korkoa ja lyhennykset alkavat vasta myöhemmin.

Tontinvuokravastike

Mikäli asunto-osakeyhtiö on rakennettu ns. perinteiselle vuokratontille, sisältyy tontin vuokra yleensä kohteen hoitovastikkeeseen. Tontinvuokra voidaan periä yhtiöissä myös erillisenä tontinvuokravastikkeena.

Yhtiövastike

Yhtiövastike on yhteisnimitys yhtiössä perittävistä vastikkeista. Se voi siis pitää sisällään hoito-, pääoma- ja tontinvuokravastikkeen. Lisäksi yhtiössä voidaan periä vesimaksuennakkoa tai erillisiä käyttökorvauksia kuten esimerkiksi autopaikka-, saunamaksuja ym.